fbpx

Декларация за Поверителност и Съгласие за Обработване на Лични Данни

Тази Декларация за поверителност важи за сайта https://blog.bglek.com („Сайта“). Преди да започнете работа със Сайта или да представите информация, молим да прочетете правилата за поверителност. Ако не сте съгласни с тази Декларация за поверителност, молим, да не използвайте Сайта.

С натискането на бутон „Приемам“ декларирате, че сте съгласни с настоящата Декларация за поверителност и давате свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни на Администратора на лични данни: „ФАРМА 2009“ ООД, ЕИК 200590299, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Симеоновско шосе“ No 166, Магазин А2.

С натискането на бутон „Приемам“ изрично приемате и давате недвусмислено съгласие, че Вашите лични данни, получени при регистрация на Сайта или във връзка с използването на Сайта, могат да бъдат предмет на обмен към подизпълнители, агенти или представители, които изпълняват задачи, свързани със Сайта и/или услугите, които предоставя Сайта, както и за целите на съхраняването на данните в съответните бази данни.

Моля, имайте предвид, че „ФАРМА 2009“ ООД може да предоставя обобщени статистически данни за нашите клиенти, модели на трафик и свързаните с тях данни за сайтове на доверени трети страни, но тези статистически данни няма да съдържат никаква лична информация.

„ФАРМА 2009“ ООД събира и обработва лични данни за целите на предоставянето, разработването и персонализирането на Сайта и услугите и/или продуктите, които предлага „ФАРМА 2009“ ООД, изследвания, статистика и грижа за клиентите. По-конкретно, „ФАРМА 2009“ ООД събира лична информация с цел лична комуникация с Вас, за да отговори на Вашите въпроси и да изпълни Вашите искания. Такава информация може да включва, наред с друга информация, вашето име, адрес, електронен адрес и телефонен номер. Тези данни ще бъдат използвани в събития, в които сте съгласни да участвате, както и за директни маркетингови цели, извършвани по пощата, по електронна поща или по телефона; за извършване на пазарни проучвания и предоставяне на информирмация и за получаване на отзиви за предстоящи продукти, услуги и/или промоции.

Ако ни изпращате поръчки за продукти, запитвания за услуги или ако изпращате материали на Сайта, може да се наложи да се свържем с Вас, за да получим допълнителна информация, необходима за обработката или изпълнението на вашите поръчки и/или изисквания. Вашата лична информация няма да бъде разкрита на трети лица без предварителното Ви съгласие, освен ако не е предвидено друго от правните разпоредби или случаи, когато това е необходимо за изпълнение на Вашата поръчка и за подобряване на услугите.

„ФАРМА 2009“ ООД се ангажира със защитата на предоставените от Вас лични данни, които ще обработва единствено за целите, за които сте ги предоставили като спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR) и Закона за защита на личните данни. Изчерпателна информация относно целите, основанията и средствата за обработване на личните данни и др. относно прилагането на законодателството в областта на защита на личните данни са достъпни на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни на адрес: https://www.cpdp.bg.

Моля, обърнете внимание, че винаги съществуват рискове, свързани с предоставянето на лична информация, независимо дали лично, по телефона или през интернет или по друг начин, и нито една технологична система не е напълно безопасна, но „ФАРМА 2009“ ООД ще положи усилия да предприеме подходящи мерки за предотвратяване и свеждане до минимум на рисковете от неразрешен достъп, неправилна употреба и неточността на личните Ви данни. Например, когато се събират или прехвърлят чувствителни данни, винаги използваме криптираща технология.

„ФАРМА 2009“ ООД по своя собствена инициатива или по ваше желание попълва, коригира или изтрива всички останали, неточни или остарели лични данни, съхранявани от „ФАРМА 2009“ ООД във връзка с работата на Сайта.

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира анонимни статистики за посещенията с цел подобряване на съдържанието. Ако сте съгласни с всички функционалности, моля натиснете „Приемам“.

„Бисквитките“ ни позволяват да ви обслужваме по-добре и по-ефективно и да персонализираме опита си на нашия сайт. С помощта на „бисквитки“ „ФАРМА 2009“ ООД е в състояние да развива и подобрява по-нататък Сайта. „Бисквитките“ Ви позволяват да влизате в профила си, без да е необходимо да въвеждате името си на вход всеки път. Чрез използването на „бисквитки“ не се събира и обработва никаква лична информация – с други думи, бисквитките идентифицират компютъра Ви, а не Вас.

Освен това сайтът може да използва различни технологии, които дават възможност на „ФАРМА 2009“ ООД да събира определена техническа информация, например: вашия IP адрес, вида на операционната система във вашия компютър, типа на интернет браузъра и адресите на свързаните сайтове, за да се подобри предоставяни услуги.

„ФАРМА 2009“ ООД може да използва скриптове на трети страни на нашите сайтове, за да оптимизира ефективността на рекламите на „ФАРМА 2009“ ООД, които се появяват на сайтовете на други страни, като например типа и/или честотата на рекламите, промоции или други маркетингови съобщения, които клиентът вижда.

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, за което е необходимо да се свържете с нас на e-mail [email protected], като съм наясно, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира анонимни статистики за посещенията с цел подобряване на съдържанието. Продължавайки, вие се съгласявате с нашата Декларация за поверителност Приемам Прочети повече

Декларация за поверителност