fbpx

Видове инсулин

Едва ли има човек с диабет, който не е чувал думата инсулин. Може би си спомняте от ученото по биология в училище, че той е хормон, който се отделя от панкреаса. Диабетът засяга все повече хора през последните години и това води до развитие и на лекарствата, с които се контролира. Инсулинът не прави изключение. В следващите редове ще прочетете за различните видове инсулин.

Функции на инсулина в нашето тяло

Инсулинът е пептиден хормон, който регулира нивото на глюкозата в кръвта. Благодарение на инсулина клетките усвояват глюкозата, която им осигурява енергия за тяхното функциониране. Липсата на този хормон води до развитието на заболяването захарен диабет. Панкреасът е орган зад стомаха (за това се нарича още задстомашна жлеза), който е основният източник на инсулин в организма. Инсулинът също така подпомага разграждането на мазнини или протеини за енергия. Този хормон е от жизнено важно значение за живота на човека. Физиологичните ефекти на човешкия инсулин са:

 • понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,
 • увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,
 • увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,
 • повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,
 • усилва поемането на калий в клетките.
Структура на човешкият инсулин.
Структура на човешкия инсулин

Инсулинът е открит 1922 г. от Banting, Best и Macleod, които получават Нобелова награда за своето постижение.

Как се класифицират инсулините?

Първоначално инсулинът е изолиран от животни. Първите лекарствени продукти са на компанията на американската Eli Lilly. Те обаче имат голяма вариабилност в своята ефективност. Първите видове инсулини били само бързодейсващи. Проучванията показали, че много от страничните ефекти могат да се намалят ако инсулинът така се прилага, че да се доближи до естественото му отделяне в организма. Това довело до нуждата от създаване на вид инсулин, които има по-дълго действие. Така първо Hagedorn (1930 г.), а по-късно и екип канадски учени успяват да забавят действието на инсулина чрез добавяне на протамин и цинк. Получен е първият базален инсулин.

Напредването на технологиите позволява да се премине от животински инсулин към биотехнологично получен човешки инсулин. Отново първи са Eli Lilly (заедно с Genentech) и 1982 г. е регистриран първият рекомбинантен човешки инсулин – Humulin R и базалният NPH (neutral protamin Hagedorn) Humulin N.

Както споменахме оптимален контрол на захарния диабет и намаляване на страничните ефекти от лечението с инсулин може да се осъществи ако външноприложения инсулин максимално наподобява отделянето на ендогенния инсулин от панкреаса. За постигане на тази цел са създадени инсулиновите аналози – протеини, които имат много сходна аминокиселинна последователност до тази на инсулина, но не еднаква с неговата. Обикновено са заменени някои аминокиселини с други. Такива инсулини са Lispro/Лизпро (от 1996 г.), Aspart/Аспарт (2000 г.) и Glulisine/Глулизин (2004 г.). Всички те са бъзродействащи инсулини. Базални инсулинови аналози са Glargine/Гларжин (2000 г.) и Detemir/Детемир (2005 г.).

Начинът на приемане на инсулин се изразява най-често в инжектиране под кожата, във вена или постъпване в белите дробове, чрез вдишване. Последния вариант не се предлага в България. Най-често хората инжектират инсулина в подкожна тъкан или мастна тъкан в близост до повърхността на кожата.

И така имаме имаме два основни показателя, които определят видовете инсулин – по бързина и продължителност на действие, и по структурата на молекулата на инсулина.

Основни показатели на инсулина са:

 • скоростта на настъпване на ефекта,
 • време за постигане на максимален ефекта,
 • продължителността на ефекта.

Налични са три основни вида инсулин тези показатели :

 • Бързодействащ инсулин

Тялото абсорбира този тип в кръвния поток от подкожната тъкан изключително бързо. Хората използват бързодействащ инсулин за лечение на хипергликемия или висока кръвна захар, както и за контрол на нивото на кръвната захар след хранене. Тези инсулинови аналози отнемат между 5 и 30 минути за началото на ефекта. Максимален ефект се постига след 1-4 часа, а продължителността на действие е 7-9 часа. Към този вид аналози се отнася нормалния човешки инсулин. Те имат най-висок риск за причиняване на хипогликемия.

 • Средно действащ инсулин (наричан още интемедиерен инсулин или базален инсулин)

Този тип навлиза в кръвообращението с по-ниска скорост, но има по-дълготраен ефект. Той е най-ефективен при регулация на кръвната захар през нощта, както и между храненията. Към междинно действащите се отнася NPH човешки инсулин. Той започва своето действие до 1-2 часа след прилагане и достига своя връх в рамките на 3 до 4 часа. Продължителността на действие е от 11 до 20 часа.

Диаграмата показва разликата между профила на бързодействащ и базален инсулин след подкожно инжектиране.
Профил на плазмена концентрация на Insuman Rapid и Insuman Basal в хода на времето
 • Дългодействащ инсулин

Инсулинът с продължително действие достига бавно до кръвообращението и има сравнително нисък пик. Той има стабилизиращ „плато“ ефект върху кръвната захар, който може да продължи през по-голямата част от деня.

Важно е да се отбележи, че базалните инсулини трябва много добре да се ресуспендират преди инжектиране!

Това осигурява хомогенност на разтвора и осигурява прогнозируема промяна на кръвната захар.

реклама

реклама

 • Смесени инсулини

Смесеният вид инсулин се получава от смесване на бързодействащ и базален инсулин в един флакон. Това се прави с цел намаляване броя на убожданията за пациента. В момента единствено човешките инсулини позволяват подобни смеси. При тях е важно съотношението между двата вида инсулин – 50:50, 75:25 и т.н. Аналоговите инсулини не могат да участват в подобни смеси.

Видове инсулин според произхода

 • Животински инсулин
  Той е първия вид инсулин, който се прилага на хора за контрол на диабета и до 80-те години е бил единственото лечение за него. Извличал се е от панкреасите на животни, обикновено свине (защото протеина е с най-близка структура до човешкия).
 • Рекомбинантен човешки инсулин
  Биоинжинерният инсулин е точно копие на инсулина произведен от човешкото тяло. Този тип се произвежда когато ДНК кодът за получаване на човешки инсулин се поставя в клетки от бактерии (E. coli) и дрожди (Saccharomyces). След процес на пречистване се получава чист човешки инсулин. Той е кратко действащ инсулин, но може да се превърне в такъв с междинно действие (NPH). В този случай базалният инсулин е резултат от фармацевтични технологии.
 • Инсулинови аналози
  Аналоговите инсулини позволяват на краткодействащите, да действат по-бързо и да имат по продължителен ефект.
  Инсулиновите аналози са проектирани да имитират естествения модел на инсулин в организма. Те имат незначителни структурни или аминокиселинни промени в сравнение с естествения човешки инсулин.
  Инсулинът гларжин образува струпвания (клъстери), когато се инжектира под кожата. Когато отделните инсулинови единици се отделят от клъстера, инсулиновия аналог може да се абсорбира в кръвния поток. Бавното разграждане на инсулиновия клъстер е причина за дългото действие на гларжин.
  При инсулин детемир е използван друг подход. Инсулинът се абсорбира в кръвния поток, но в него се свързва с кръвен протеин – албумин. Продължителното действие се дължи на бавното отделяне на detemir от албумина през следващите 12 до 24 часа.

Нов бързодейсващ инсулин

От скоро българските пациенти имат достъп до нов инсулин аспарт (insulin apart), с търговско име Fiasp. Особеното в случая е добавянето на никотинамид (витамин В3), което води до изключително бърза резорбция. Максимален ефект се постига от 1 до 3 часа след инжектиране. Това налага прилагането на Fiasp да става най-много 2 минути преди хранене. Обикновено се инжектира под кожата на корема или горната част на ръката непосредствено преди хранене,  въпреки че може да се прилага до 20 минути след започване на хранене, ако е необходимо. Когато се инжектира под кожата, Fiasp трябва да се използва в комбинация  с междинен или дългодействащ инсулин, който се прилага поне веднъж на ден. Fiasp може да се използва и в помпена система за продължителна инсулинова инфузия под кожата или като алтернатива, може да се инжектира във вена, но само от лекар или медицинска сестра.

В две проучвания Fiasp е сравнен с друг бързодействащ инсулин аспарт. Резултатите са показали понижаване нивата на гликиран хемоглобин (HbA1c) в групата с Fiasp. Това означава, че с новия инсулин се постига по-добър контрол на кръвната захар.

Съхранение на инсулин

Неотворените флакони трябва да се съхраняват в хладилник при температура между 2 и 8 градуса (по Целзии). Това гарантира запазване на инсулиновата молекула в рамките на срока на годност определен от производителя.

Отворените флакони (тоест текущо използваният от Вас флакон) може да се съхранява при стайна температура. В тези условия инсулинът запазва своята активност в рамките на 1 месец.

Инсулинът не трябва да бъде замръзяван, както и изложен на по-висока температура от 27 °C. И двете състояния са екстремни за белтъчната молекула на инсулина и водят до нарушаване на нейната структура.

Някои видове инсулин може да изискват по-специални условия за съхранение. Поради тази причина винаги проверявайте инструкциите в листовката за пациента!

Полезни съвети за хора на инсулинова терапия

Приблизително 40-50% от общата дневна доза инсулин е за да заместите инсулина, отделян между храненията. Това се нарича фоново или базално заместване. Останалите 50-60 % от общата дневна доза инсулин е за въглехидратно покритие (на храната) и за корекция на висока кръвна захар. Това се нарича болус заместване на инсулин. Болус – висока корекция на кръвната захар (известен също като фактор на чувствителност към инсулин). Болусната доза за покриване на храна се определя от въглехидратите в храната. То представлява колко грама въглехидрати са покрити или утилизирани от 1 единица инсулин. Обикновено една единица бързодействащ инсулин ще утилизира 12-15 грама въглехидрати. Този диапазон варира в зависимост от чувствителността на индивида към инсулин, времето на деня, физическа активност и стрес.

Има ситуации, в които може да изискват промяна начина на дозиране на инсулин:

 1. Може да са необходими по-високи дози (базални и болус) инсулин:
  • Ако сте болни или имате инфекция
  • Ако намалите нивото на активност
  • Ако наддадете на тегло
  • Ако Ви предпишат лекарство, което променя вашата инсулинова чувствителност (като Преднизон)
  • Ако сте под емоционален стрес
  • По време на юношеството
  • По време на бременност
 2. Може да са необходими по-ниски дози (базални и болус) инсулин:
 3. Контролен списък за умения за успешна инсулинова терапия:
  • Следете кръвната си захар (минимум: преди хранене, преди лягане, при съмнение за ниска кръвна захар и преди шофиране)
  • Пребройте въглехидратите във всяко хранене
 4. Познайте вашата инсулинова формула:
  • За интензивна инсулинова терапия това означава съотношението ви инсулин към въглехидрати, корекция на кръвната захар и фоновата доза.
  • За плъзгащата мащабна терапия това се отнася до дозата преди хранене, преди лягане, висока корекция на кръвната захар и фонова доза)
  • Разберете как действат различни инсулинови форми във вашето тяло.
  • Поставете цели за кръвна захар (преди хранене, след хранене, преди лягане)
  • Знайте как да отстраните проблемите, когато кръвната ви захар се е отклонила от поставените цели.
  • Научете повече за различните спешни състояния, дължащи се на промени в нивата на кръвна захар
  • Хората с диабет трябва периодично да обсъждат режима си на инсулин с лекаря (най-добре ендокринолог с опит). Възможно е някои от нови видове инсулин и системи за доставяне да бъдат от полза за подобрия контрол на вашия диабет.

Много е важно да спазвате своя инсулинов режим. Не пропускайте никакви дози инсулин. Свържете се с Вашия лекар, за да обсъдите конкретни инструкции, в случай че пропуснете доза инсулин.

Ако искате да научите повече за инсулина и неговите странични ефекти, може да прегледате следната статия:

За да не изпускате тази и други интересни статии може да се абонирате за нашия месечен бюлетин от линка отдолу 👇

Източници:

 1. History of insulin
 2. An overview of insulin
 3. Кратки характеристики на продуктите
Подобни статии

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира анонимни статистики за посещенията с цел подобряване на съдържанието. Продължавайки, вие се съгласявате с нашата Декларация за поверителност Приемам Прочети повече

Декларация за поверителност